Вітаю Вас Гість
Субота
08.08.2020
23:59

Англійська для дітей і дорослих

Меню сайту
Категорії розділу
Фонетика [4]
Словниковий запас [18]
Граматика (ігри) [11]
Дієслово [8]
Мультфільми [3]
Пісні [2]
Вхід на сайт
Пошук
Наше опитування
На сайті Вас більше цікавлять:
Всього відповідей: 66
Статистика
Друзі сайту
Вивчення 
іспанської мови онлайн - українською Способи заробітку вдома Вивчення німецької мови онлайн - 
українською В 1 клас - навчальні матеріали для початкової школи
Наша кнопка
Англійська мова для дітей онлайн
Головна » Статті » Дієслово

Таблиця модальних дієслів англійської мови

ТАБЛИЦЯ МОДАЛЬНИХ ДІЄСЛІВ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

Таблиця модальних дієслів англійської мови

Модальні дієслова. Значення модальних дієслів в теперішньому і майбутньому часах

   MEANINGS
   ЗНАЧЕННЯ
MODAL VERBS
МОДАЛЬНІ ДІЄСЛОВА
   EXAMPLES
   ПРИКЛАДИ
 physical (in)ability
 фізична здатність
 (нездатність)
  can
 I can lift a car.
 Я можу підняти машину.

 learned ability/ skill
 набута здатність / навичка
He can read Japanese. (=he knows how to read Japanese) 
Він вміє читати японською. (= він знає як читати японською)

general past ability
звичайна здатність в минулому

  could 
The shop had nothing that I could afford.
У магазині не було нічого, що я міг собі дозволити (що мені було по кишені).

potential/ inherent capacity
потенційна/ властива здатність
  can 
Driving drunk can cause a fatal accident.
Водіння машини напідпитку може призвести до смертельного випадку.

rules and laws
правила і закони
  must
You must drive on the left in England.
В Англії потрібно (ви повинні) везти машину по лівій стороні дороги.
moral duty/ social responsibility
моральний борг/ громадська відповідальність

  ought 
I really ought to phone Мама.
Я повинен подзвонити мамі.

obligation - instruction
зобов'язання - вказівка
  must 
You must put a stamp on a letter before posting it.
Перед тим відправляти лист, тобі потрібно приліпити на нього марку.

asking for instruction
запитуючи про вказівки, подальші дії

 shall
Shall I roast it or stew it?
Мені його посмажити в духовці чи загасити?
instruction
вказівка
 should
All visitors should report to reception.
Усім відвідувачам необхідно підійти до реєстраційної.

necessity, obligation
необхідність, зобов'язання
 must
He said he must catch that train.
Він сказав, що повинен встигнути на поїзд.
immediate necessity (asking or giving permission not to do something)
безпосередня необхідність (запитуючи або даючи дозвіл на те, щоб чогось не робити)

 need
You needn't pay for that phone call.
Тобі не потрібно платити за цей телефонний дзвінок.

talking about future obligation
згадка про обов'язки в майбутньому

We'll need to buy a new car next year.
Нам потрібно буде купити нову машину в наступному році.

general permission
загальний дозвіл

  can
You can park your car here.
Ви можете поставити свою машину тут.


asking/ giving/ refusing
informal permission
запитуючи/ даючи/ відмовляючи в дозволі

   can    
Can I leave early?
Of course, you can.

Можна мені поїхати раніше?
Звичайно, можна.
asking for permission (very formal/ polite)
запитуючи дозвіл (дуже офіційна/ ввічлива форма)

       might 
Might I see your arm?
-Можна мені поглянути на Вашу руку?

asking for permission (formal, polite)
запитуючи дозвіл (офіційна/ ввічлива форма)

 may (not)
May I go when i've finished?
Можу я йти як закінчу?
granting (no) permission/ prohibition imposed by the speaker
не даючи дозвіл/ заборона, поставлена мовцем
You may not watch TV for as long as you like.
Ти не можеш дивитися телевізор стільки, скільки хочеш.

general prohibition
загальний заборона
  can't
You can't smoke in pubs.
Палити в пабах заборонено.

prohibition
(in formal rules or regulations)
заборона (в офіційних правилах і нормативах)

 shall
No player shall knowingly pick up or move the ball of another player.
Гравцям забороняється навмисно виривати м'яч з рук іншого гравця.

forbidding an action in response to a will expression
забороняючи дію у відповіді на вираз з дієсловом will

 will
A: i'll take the money away, so it is not there.
B: You won't.

theoretical or general possibility
(timeless present)
теоретична або загальна можливість
(нескінченний теперішній час)
 can/ can't
This car can't be repaired. 
Цю машину неможливо полагодити.

It can rain here even in January.
Тут може піти дощ навіть у січні.

Anyone can make a mistake.
Кожен може зробити помилку.
factual doubtful possibility
фактична невизначена можливість

 may
It may rain tonight.
Сьогодні ввечері може піти дощ.
theoretical possibility
(past reference)
теоретична можливість (у відношенні до минулого)

 could
In those days a man could be sentenced to death for a small crime.
В ті часи могли засудити людину до смерті за маленький злочин.

hypothetical (very) doubtful possibility
гіпотетична (дуже) невизначена можливість

 might
If he is not having much to do, he might come with us.
Якщо у нього не багато справ, він може бути прийде з нами.

hypothetical possibility/ certainty
гіпотетична можливість/ визначеність

 would
If he had time, he would come to the party.
Якщо у нього є час, він прийде на вечірку.

hypothetical doubtful possibility/ uncertainty
гіпотетична невизначена можливість/ невизначеність

 could
That could be John's car I can hear, he said he was coming.
Це, мабуть, машина Джона, він сказав, що приїде.

uncertainty
невизначеність
 should
(in questions)

Should I leave these papers on your desk?
Мені залишити ці папери у тебе на робочому столі?

unrealized possibility
нездійсненна можливість (ймовірність)

 could
I could have eaten another thing.
Я б з'їв ще що не будь.

possibility/ impossibility
(with comparative adjectives)
можливість/ неможливість
(з прикметниками порівняння)

It could be better.
It could be even worse.

Могло бути краще.
Могло бути і гірше.

guessing or speculating about the possibility of something happening (in interrogative sentences)
припускаючи або розмірковуючи про можливість чогось, що відбувається (в питальних реченнях)

 can
Can Tom be watching football now? – No, he can't. He is not interested in sports.
Може Том зараз дивиться футбол? – Ні, не може. Він не цікавиться спортом.

circumstantial impossibility
неможливість за обставинами

 can't
This bill can't be paid.
Цей рахунок не може бути оплачений.

unlikelihood (after in case)
малоймовірність (після конструкції in case)
 should
I am taking an umbrella in case it should rain.
Беру з собою парасольку на випадок, якщо піде дощ.

request
запит, вимога
 can/ could
Can/ Could you give me a hand?
Можеш/ Чи не міг би ти мені допомогти?

making requests and suggestions
роблячи запити і пропозиції

 may/ might
You might try asking Mr. Labour for a job.
Запитай Містера Лэйбор щодо роботи.

suggesting that one should do something because there is nothing better or useful to do
пропонуючи щось зробити так як не залишається нічого кращого або більш цікавого зробити
There's nobody interesting to talk to. We may as well go home.
Немає нікого цікавого, з ким можна було б поговорити. Може бути підемо додому.

advice/ advisability/ strong recommendation
рада/ доцільність/ наполеглива рекомендація

 should
You should take these pills at least twice a day.
Вам слід приймати ці таблетки принаймні двічі на день.

advice after the event
рада після того, що сталося

 would
I wouldn't have talked to her like that if I were you.
На твоєму місці я б з нею так не розмовляла.

asking for advise
звертаючись за порадою
 shall
Shall I wear the green or the blue tie?
Яку краватку мені одягнути, зелену чи синю?

reproach/ ironical advice
докір/ порада з іронією

 might
You might at least say you are sorry.
Хоча б вибачся.

logical outcome – prediction
логічний результат — передбачення

 will
If you are hard – working you will achieve the best results at work.
Якщо ти старанний, то досягнеш кращих результатів на роботі.

pure future of prediction
пророкування явного майбутнього

He is not punctual. He will be late again.
Він не пунктуальний. Він знову запізниться.
expectation – prediction
очікування-передбачення
 should
Since you've been studying hard you should do well in the exam.
Так як ти вчишся старанно, ти здаси іспит добре.

assumption/ logical conclusion
припущення/ логічний висновок
 will
They will soon be here. By 5 pm we will have finished our meeting.
Вони скоро будуть тут. До п'ятої години ми закінчимо наше засідання.

determination
прагнення

I will give up smoking.
Я кину курити.
instant decision
миттєве рішення
It's raining. I won't go shopping today. I'll go tomorrow.
Йде дощ. Я не піду за покупками сьогодні. Піду завтра.

inner compulsion
внутрішнє примушення

 must
I must lose weight.
Мені потрібно схуднути.
inner compulsion
внутрішнє примушення
 need
I need to work hard.
Мені потрібно старанно працювати.
invitation suggesting that willingness to do something is automatic
запрошення, що передбачає бажання щось зробити, автоматичне

 shall
Shall we go and taste that new dish?
Підемо спробуємо те нове блюдо?

insistent invitation
наполегливе запрошення

 must
You must come and stay with us.
Ти повинен приїхати і зупинитися у нас.

informal invitation
неформальне запрошення

 can
І'm having a party on Saturday. Can you come?
У мене вечірка в суботу. Можеш прийти?

criticism
критика
 could
You could at least tell me what they said.
Принаймні можеш мені розповісти, що вони сказали.

indirect criticism
непряма критика

 must 
Must you always make so much noise when I am speaking?
Вам завжди потрібно так шуміти, коли я говорю?

mild criticism
середня критика

 need
You needn't be obstinate.
Тобі не треба бути впертим.

criticizing irritating habits
критика дратуючих звичок

 can

You can be really annoying, you know!

Знаєш, ти можеш так дратувати.

criticism of an action
критика дії
 should
You shouldn't eat so much late at night.
Тобі не слід їсти так багато пізно вночі.
present habit
звичка в даний час

 will
She will help you will always whenever she can.
Вона завжди допоможе тобі, коли може.

Jim will give me presents.
Джим все ще дарує мені подарунки.

past time habit
звичка з минулого
 would
On Sundays we would visit our relatives.
По неділях ми, бувало, відвідували родичів.

challenging
викликати на поєдинок, змагання

 dare
I dare you to read the whole book in two days.
Слабо прочитати всю книгу за два дні?

personal authority
особисті повноваження
 will
You will stop smoking.
Ти кинеш палити.

insistence
наполегливість

A: I won't do it!
B: Yes, you will!

A: Я цього не зроблю!
B: Так, зробиш.
chance/ opportunity, freedom to act
шанс/ можливість, свобода дій
 can
I can join you later.
Я можу до вас приєднатися пізніше.

formal expressions of wishes hopes and
офіційне висловлення побажань і надій

 may
May the new year bring you all your heart desires.
Хай новий рік виконає усі Ваші найзаповітніші бажання.

suggesting alternatives
пропонуючи альтернативу

 can
You can stay here or go home.
Можеш залишитися тут або поїхати додому.

saying that somebody is afraid to do something
вираз того, що хтось боїться щось зробити

 daren't
I daren't tell her that.
Я не посмію розповісти це їй.
unwillingness
небажання

 couldn't
I couldn't possibly cook dinner for her.
При всьому бажанні я б не зміг приготувати їй вечерю.

stubbornness
упертість

 will
If you will drive so fast, you will get into a car accident.
Якщо будеш їхати так швидко, потрапиш в аварію.
offering to do things for people
пропонуючи зробити щось для людей

 can
Can I help you out?
Можу я Вам допомогти?
 
Категорія: Дієслово | Додав: Vik (15.03.2017)
Переглядів: 5948 | Теги: граматика, дієслово, таблиця, Модальні дієслова, Дієслова | Рейтинг: 0.0/0
Схожі статті:
Всього коментарів: 0
avatar